Analyzátory inkubátorů

Analyzátory inkubátorů pro ověřování shody s normami AAMI a IEC. Ověřuje teplotu, vlhkost, hladinu hluku a proudění vzduchu v inkubátoru

Filtr dle výrobce

 
live chat service provider